English to indian Indian to English

Word of the day

Buck
ஆண்மான் (aanmaan)
Tamil
मृग (mrig)
Hindi
మొగ జింక (moga jinka)
Telugu
ആണ്‍മാന്‍ ആണ്‍മുയല്‍, ആണാട്, ആണ്കങങ്കാരു (aan maan, aan muyal, anaadu, aan kangaaru)
Malayalam
Copyright © IndiaDict 2012 - 2018